Meervoud krans

Hoe wordt het meervoud van krans geschreven? Is het kransen of kranzen? Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

kransen kranzen

Bij veel Nederlandstalige woorden die in het enkelvoud eindigen op -s, wordt in het meervoud de -s vervangen door een -z en -en achter het woord geplakt. Op deze regel gelden ook weer uitzonderingen. Krans is één van de uitzonderingen. Andere voorbeelden hiervan zijn paus – pausen, mens – mensen en dans – dansen.

Herkomst van het woord krans

Een krans is een ring van gevlochten bloemen. Het vindt zijn oorsprong in het oudhoogduitse woord kranz. Dat betekent “ronde om het hoofd gewonden hoofdtooi”.

Toegevoegd door: