Meervoud aangelegenheid

Wat is het meeroud van aangelegenheid? Is het aangelegenheiden of aangelegenheden? Veel mensen twijfelen hierover. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

aangelegenheden aangelegenheiden

Aangelegenheid heeft een meervoudsvorm die op -en eindigt. Bij Nederlandstalige woorden die in het enkelvoud op -heid eindigen, wordt het meervoud met -heden op het einde geschreven. Andere voorbeelden hiervan zijn moeilijkheid – moeilijkheden, hoeveelheid – hoeveelheden en vrijheid – vrijheden.

Herkomst van het woord aangelegenheid

Een ander woord voor aangelegenheid is zaak of belang. We hebben het woord overgenomen uit het Hoogduits. Van angelegenheit. Dat betekent belangrijke zaak.