Meervoud accu

Wat is het meervoud van accu? Is het accus of accu’s? Veel mensen twijfelen over welke vorm ze moeten gebruiken. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

accu’s accus

Accu heeft een meervoudsvorm die op een -s eindigt. Bij veel Nederlandstalige woorden die in het enkelvoud op -y, -o, -u, -a of -i eindigen gebruiken we bij het meervoud een ‘ (apostrof). Dit doen we om te voorkomen dat de uitspraak van het woord verandert wanneer je de -s direct achter het woord zou plakken. Soortgelijke voorbeelden zijn agenda – agenda’s, paraplu – paraplu’s en nota – nota’s.

Herkomst van het woord accu

Een accu is een apparaat voor het opslaan van elektrische energie. Het is een verkorting van het woord accumulator. Het werkwoord accumuleren betekent opeenstapelen. We hebben het woord overgenomen uit de Franse taal. Het vindt zijn oorsprong in het Latijnse woord accumulāre.