Meervoud appendix

Hoe wordt het meervoud van appendix geschreven? Veel mensen hebben hier moeite mee. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

appendices appendixes appendixen

Bij Nederlandstalige woorden die op -ix eindigen, krijgt het meervoud vaak -ices op het eind. Soortgelijke voorbeelden hiervan zijn matrix – matrices, mentrix – mentrices en index – indices.

Herkosmt van het woord appendix

Appendix betekent aanhangsel. Oorspronkelijk komt het van de Latijnse taal. Het woord is samengesteld uit ad (aan) en pendēre (hangen).