Meervoud beleid

Wat is het meervoud van beleid? Veel hebben hier moeite mee. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

Het is een strikvraag:

Het woord heeft geen meervoud

Beleid is een speciaal soort zelfstandig naamwoord. Een zogeheten singulare tantum. Dat is een zelfstandig naamwoord in het enkelvoud, dat geen meervoudsvorm heeft. Singularia tantum (meervoud van singulare tantum) komen vaak in één van de volgende categorieën voor: eigennamen, stofnamen, abstracte begrippen en verzamelwoorden. Beleid is een abstract begrip. Soortgelijke voorbeelden zijn mais, jade en rum.

Herkomst van het woord beleid

Beleid is een wijze van handelen. Het is afgeleid van het Middelnederlandse werkwoord beleiden.