Meervoud bibliotheek

Wat is het meervoud van bibliotheek? Is het bibliotheken of bibliotheeken? Veel mensen twijfelen hierover. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

bibliotheken bibliotheeken

Bibliotheek heeft een meervoudsvorm die op -en eindigt. Waneer het enkelvoud eindigt op een klinker met een lange klank, wordt het meervoud geschreven met één klinker en één medeklinker. Dat is bij bibliotheken ook het geval. Dat is zo omdat de klinker zich in een open lettergreep bevindt (bi-blio-the-ken). Soortgelijke voorbeelden zijn idioot – idioten, factuur – facturen en zoon – zonen.

Herkomst van het woord bibliotheek

Een bibliotheek is een boekenverzameling of instelling die boeken uitleent. We hebben het ontleend aan het Franse woord bibliothèque. Het is verder terug te leiden naar het Latijnse bibliothēca. Dat betekent boekenkast of boekerij. Nog verder terug gaat het Griekse woord bibliothèkè. Dat is een samenstelling van biblion (boek) en thèkè (bewaarplek’).