Meervoud boete

Wat is het meervoud van boete? Is het boetes of boeten? Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

Beide schrijfwijzen zijn correct:

boetes boeten

Boete heeft twee meervoudsvormen. Veel Nederlandstalige woorden die in het enkelvoud op een -e eindigen hebben twee meervoudsvormen. Boete heeft een meervoudsvorm die op -s eindigt en één eindigend op -n. Soortgelijke voorbeelden zijn jaaropgave, ronde en quote.

Herkomst van het woord boete

Een boete is een (geld)straf. Het is terug te leiden naar het Oudsaksische woord bota. Dat betekent “herstelling, genezing, kosten”. Deze oorspronkelijke betekenis is terug te vinden in de uitdrukking netten boeten. Dat betekent “gescheurde netten repareren”.