Meervoud braderie

Wat is het meervoud van braderie? Is het braderiën of braderieën? Of misschien wel braderies? Veel mensen twijfelen over het juiste antwoord!

De correcte schrijfwijze is:

braderieën braderiën braderie

Braderie heeft een meervoudsvorm die op -en eindigt. Of je het meervoud met een extra -e schrijft hangt af van de klemtoon van het woord. Als de klemtoon op de laatste lettergreep valt, zoals bij braderie, gebruiken we een extra -e. De trema op de -e is nodig om te voorkomen dat de uitspraak van het woord verandert. Als de klemtoon niet op de laatste lettergreep ligt wordt er alleen een extra -n in het meervoud gebruikt. Zoals bijvoorbeeld porie – poriën. Woorden die op -ie eindigen zonder hoofdklemtoon hebben overigens meestal een meervoudsvorm met -s en niet met -n. Soortgelijke voorbeelden zijn relikwie – relikwieën, encyclopedie – encyclopedieën en industrie – industrieën.

Herkomst van het woord braderie

Een braderie is een markt op straat. We hebben het overgenomen uit de Franse taal. Daar betekent het markt of uitverkoop.