Meervoud ceremonie

Wat is het meervoud van ceremonie? Is het ceremonieën, ceremoniën of ceremonies? Veel mensen twijfelen hierover. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijzen zijn:

ceremonieën ceremoniën ceremonies

Alle drie de meervoudsvormen zijn correct. Bij woorden die op -ie eindigen wordt er bij het meervoud gekeken naar de klemtoon. Als de klemtoon in het enkelvoud op de -ie valt dan wordt het meervoud met -ieën op het einde geschreven. Er wordt dus een extra -e toegevoegd. Als de klemtoon niet op de laatste -ie valt dan schrijf je het meervoud met -iën. Ceremonie kan op allebei de manieren geschreven worden, omdat het woord op meerdere manieren kan worden uitgesproken. Naast het meervoud op -en heeft ceremonie ook nog eens een meervoudsvorm die op -s eindigt. Ceremonieën is de meest gebruikte vorm en het is dus aan te raden om deze te gebruiken.

Herkomst van het woord ceremonie

Een ceremonie is een plechtigheid of plichtpleging. We hebben het ontleend aan het Franse woord cérémonie. Dat betekent ritueel. Het is verder terug te leiden naar het Latijnse woord caerimonia. Dat betekent gewijde handeling.