Meervoud chemicus

Hoe wordt het meervoud van chemicus geschreven? Is het chemicussen of chemici? Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

chemici chemicussen

Nederlandstalige woorden die eindigen op -icus hebben altijd maar één meervoudsvorm. In het meervoud eindigt het woord op -ici. Het gaat hierbij om Latijnse leenwoorden. Soortgelijke voorbeelden zijn musicus – musici, medicus – medici en technicus – technici.

Herkomst van het woord chemicus

Een chemicus is een scheikundige. We hebben het woord overgenomen uit de Latijnse taal.