Meervoud dreumes

Hoe schrijf je het meervoud van dreumes? Is het dreumesen of dreumessen? Veel mensen vinden het een lastig woord. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

dreumesen dreumessen

Zelfstandige naamwoorden die eindigen op een medeklinker en waarvan de laatste lettergreep een korte klank heeft, krijgen normaliter een dubbele medeklinker in het meervoud. Bijvoorbeeld grot – grotten, map – mappen en mop – moppen. Deze regel gaat echter niet op wanneer de laatste lettergreep el, -em, -en, -er, -es, -et, -ig, -ik, -il of -it is en onbeklemtoond is. In dat geval vervalt de dubbele medeklinker. Soortgelijke voorbeelden zijn havik – haviken, luiwammes – luiwammesen en perzik – perziken.

Herkomst van het woord dreumes

Een dreumes is een klein kind. Het is een Nederlandstalig woord. De precieze herkomst van het woord is onbekend.