Meervoud economie

Hoe wordt het meervoud van economie geschreven? Veel mensen hebben hier moeite mee. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

economieën economiën

Economie had vroeger geen meervoudsvorm. De laatste jaren is het gebruik van economieën als meervoudsvorm steeds meer toegenomen. Tegenwoordig wordt het als correct meervoud beschouwd. Economie heeft een meervoudsvorm die op -en eindigt. Omdat de klemtoon op de lettergreep met -ie valt gebruiken we een extra -ë met puntjes (trema). Dit doen we zodat de uitspraak van het woord niet veranderd. Soortgelijke voorbeelden zijn fantasie – fantasieën, categorie – categorieën en epidemie – epidemieën.

Herkomst van het woord economie

Economie betekent “staathuishoudkunde, zuinigheid”. We hebben het woord overgenomen uit het Frans. Het komt oorspronkelijk van het Griekse woord oikonomia.