Meervoud ei

Wat is het meervoud van ei? Is het eien of eieren? Sommige mensen hebben hier moeite mee. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

eieren eien

De meeste Nederlandstalige woorden hebben een meervoudsvorm op -s of -en. Er zijn ook enkele uitzondering die op -eren eindigen. Dit noemen we een stapelmeervoud. Vroeger werd het meervoud van ei namelijk als eier geschreven. De meervoudsvorm kreeg dus -er achter het woord geplakt. Op een gegeven moment werden de meervoudsvormen met -er niet meer herkend als meervoud. Het gevolg daarvan is dat er nog eens -en achter de -er geplakt werd. Vandaar de term stapelmeervoud. Soortgelijke woorden zijn kalf – kalferen, lam – lammeren en kind – kinderen.

Herkomst van het woord ei

Een ei is de cel waaruit het embryo ontstaat. Het is terug te leiden naar het Griekse woord ōión en het Latijnse woord ovum.