Meervoud encyclopedie

Wat is het meervoud van encyclopedie? Is het encyclopedieën of encyclopedies? Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

encyclopedieën encyclopediën encyclopedies

Encyclopedie heeft een meervoudsvorm die op -en eindigt. Wanneer het woord in het enkelvoud op -ie eindigt en de klemtoon hierop valt, gebruiken we bij de meervoudsvorm een extra met puntjes (trema). Dit doen we om te voorkomen dat de uitspraak van het woord verandert. Soortgelijke voorbeelden zijn industrie – industrieën, genie – genieën en economie – economieën.

Herkomst van het woord encyclopedie

Een encyclopedie is een alfabetisch beschrijvend woordenboek. We hebben het woord overgenomen uit de Franse taal. De oudste bekende vorm is het Griekse woord enkuklopaideia. Dit was echter verkeerd genoteerd. Er werd enkuklios paideía bedoeld. Dat is opgebouwd uit en (in), kuklos (kring) en paideia (leer). Kring van (alle) leren.