Meervoud fiche

Wat is het meervoud van fiche? Is het fichen of fiches? Veel mensen twijfelen hierover. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

fiches fichen

Fiche heeft een meervoudsvorm die op -s eindigt. Bij sommige Nederlandstalige woorden die in het enkelvoud op een -e eindigen, heb je twee correcte schrijfwijzes. Namelijk een meervoudsvorm die eindigt op -en en de meervoudsvorm die eindigt op -s. Deze regel gaat alleen op als het woord op een toonloze -e eindigt. Bij fiche is dat niet het geval. Bij alle andere woorden die in het enkelvoud op een -e eindigen, wordt het meervoud in de meeste gevallen met een -s geschreven. Voorbeelden waar deze regel wel van toepassing zijn: ambulance, gesteente en zonde.

Herkomst van het woord fiche

Een fiche is een betaalmiddel bij kansspelen. We hebben het ontleend aan het Franse woord fiche. Dat betekent speelpenning. Het is terug te leiden naar het Latijnse woord figere. Dat betekent vasthechten, fixeren.