Meervoud filosofie

Wat is het meervoud van filosofie? Is het filosofieën of filosofiën? Of misschien wel filosofies? Veel mensen twijfelen hierover. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

filosofieën filosofiën filosofies

Filosofie heeft een meervoudsvorm die op -en eindigt. Bij woorden die in het enkelvoud op -ie eindigen moet er gekeken worden naar de klemtoon. Valt de klemtoon op de laatste lettergreep met -ie, zoals bij filosofie, dan schrijf je het meervoud met een extra -e. Wanneer de klemtoon niet op de laatste -ie valt, dan komt er enkel een -n achter het woord. We maken gebruik van de trema op de om te voorkomen dat de uitspraak van het woord verandert. Soortgelijke voorbeelden zijn theorie – theorieën, ceremonie – ceremonieën en braderie – braderieën.

Herkomst van het woord filosofie

Filosofie is een denkwijze of opvatting. We kennen het woord filosofie ook als wetenschap van de begrippen. Wanneer we hierover spreken is het woord terug te leiden naar de talen Frans, Latijns en Grieks. Dit woord heeft echter geen meervoudsvorm. Wanneer we spreken over het woord met de betekenis denkwijze of opvatting, gebruiken we een woord dat is overgenomen uit de Engelse taal.