Meervoud gave

Wat is het meervoud van gave? Is het gaves of gaven? Veel mensen twijfelen hierover. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

gaven gaves

Gave heeft een meervoudsvorm die op -n eindigt. Veel Nederlandstalige woorden die in het enkelvoud op een -e eindigen hebben meer dan één correcte meervoudsvorm. Bij gave is dat echter niet het geval. Soortgelijke voorbeelden zijn factuur – facturen, bijlage – bijlagen en uitgave – uitgaven.

Herkomst van het woord gave

Een gave is een talent of gift. Het is terug te leiden naar het Gotische woord giba. Het is gevormd uit het woord geven.