Meervoud gevangenis

Wat is het meervoud van gevangenis? Is het gevangenisen of gevangenissen? Veel mensen hebben hier moeite mee. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

gevangenissen gevangenisen

Gevangenis heeft een meervoudsvorm die op -en eindigt. Wanneer een Nederlandstalig woord in het enkelvoud eindigt op een medeklinker en een korte klank heeft, krijg je een dubbele klinker in het meervoud. Als we dit niet zouden doen verandert de uitspraak van het woord. Bij gevangenissen is dit ook het geval. Soortgelijke voorbeelden zijn ballon – ballonnen, marionet – marionetten en kabinet – kabinetten.

Herkomst van het woord gevangenis

Een gevangenis is een gebouw waarin plegers van strafbare feiten worden opgesloten. Het is terug te leiden naar het Oudfriese woord fangnese. Dat is afgeleid van vangen.