Meervoud graf

Hoe schrijf je graf in het meervoud? Men twijfelt hier nogal eens over. Lees verder om erachter te komen wat de correcte schrijfwijze is!

Het meervoud van graf is:

graven graffen graaven

Normaliter krijgen woorden die eindigen op een medeklinker en een korte klank hebben in het meervoud twee medeklinkers. Bijvoorbeeld jas – jassen, ton – tonnen. Dit doen we zodat de klank behouden blijft. Graf is hier echter een uitzondering op. Andere voorbeelden van uitzonderingen zijn: blad – bladen en slot – sloten.

Betekenis van het woord graf

Een graf is een plaats waar een lijk geborgen is.