Meervoud grootheid

Wat is het meervoud van grootheid? Is het grootheiden of grootheden? Sommige mensen hebben hier moeite mee. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

grootheden grootheiden

Grootheid heeft een meervoud dat op -en eindigt. Nederlandstalige Woorden die in het enkelvoud eindigen op –heid, eindigen in het meervoud op –heden. Soortgelijke voorbeelden zijn eigenaardigheid – eigenaardigheden, aangelegenheid – aangelegenheden en hoeveelheid – hoeveelheden.

Herkomst van het woord grootheid

Grootheid is een hoeveelheid: alles wat afmeting, zwaarte, kracht enz. heeft is een grootheid. Het is afgeleid van het woord groot met het achtervoegsel -heid. Groot is terug te leiden naar het Oudnederlandse woord grōt. Dat heeft dezelfde betekenis.