Meervoud historicus

Hoe wordt het meervoud van historicus geschreven? Veel mensen hebben hier moeite mee. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

historici historicussen

Nederlandstalige woorden die in het enkelvoud op -icus eindigen hebben altijd maar één meervoudsvorm. In het meervoud wordt -icus vervangen door -ici. Het gaat hierbij om leenwoorden uit de Latijnse taal. Soortgelijke voorbeelden zijn politicus – politici, chemicus – chemici en musicus – musici.

Herkomst van het woord historicus

Een historicus is een geschiedkundige. We hebben het woord overgenomen uit het Latijn. Oorspronkelijk komt het van het Griekse woord historikos. Dat betekent “wetenschappelijk, historisch, historicus”.