Meervoud hypothese

Wat is het meervoud van hypothese? Is het hypotheses of hypothesen? Veel mensen twijfelen hierover. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

Beide schrijfwijzen zijn correct:

hypotheses hypothesen

Nederlandstalige woorden die in het enkelvoud op -e eindigen hebben vaak twee meervoudsvormen. Een meervoud die op -s eindigt en één die op -n eindigt. Welke vorm je gebruikt maakt niet uit. Beide zijn altijd correct. Hypotheses is de variant die het vaakst wordt gebruikt. Soortgelijke voorbeelden zijn zijde, ziekte en waarde.

Herkomst van het woord hypothese

Een hypothese is een stelling die je als waarheid aanneemt. We hebben het woord overgenomen uit het Frans. Oorspronkelijk komt het van het Griekse woord hupothesis. Dat betekent “het ten grondslag leggen, onderstelling”.