Meervoud idee

Wat is het correcte meervoud van idee? Is het ideeën of ideëen? Lees verder om erachter te komen wat het goede antwoord is!

Het meervoud van idee is:

ideeën ideëen ideën

Wanneer twee lettergrepen achter elkaar als één klank uitgesproken worden, wordt er een trema gebruikt. De trema wordt dan op de eerste letter van de tweede lettergreep geplaatst. Twee andere voorbeelden hiervan zijn thee – theeën en epidemie – epidemieën.

Herkomst van het woord idee

Idee betekent voorstelling, denkbeeld. Het woord is afkomstig van het Franse idée. Uiteindelijk komt het van het Griekse woord idea wat aanblik, uiterlijk, gestalte, soort, wezen, idee, begrip betekent.