Meervoud idioot

Wat is het meervoud van idioot? Is het idiooten of idioten? Veel mensen twijfelen hierover. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

idioten idiooten

Idioot heeft een meervoudsvorm die op -en eindigt. De dubbele -oo wordt een enkele -o. Dit is zo, omdat de -o zich in een open lettergreep bevindt. Het is namelijk i-di-o-ten (open lettergreep) en i-di-oot (gesloten lettergreep). Soortgelijke voorbeelden zijn kaas – kazen, zoon – zonen en choreograaf – choreografen.

Herkomst van het woord idioot

Idioot is een scheldwoord. Hiermee wordt een onontwikkelde, stompsinnige persoon bedoeld. We hebben het woord overgenomen uit de Franse taal. Het is is verder terug te leiden naar het Griekse woord idiotès. Dat betekent gewone burger, leek.