Meervoud index

Hoe schrijf je het meervoud van index op de juiste manier? Lees verder om te zien wat het meervoud van index is!

Je schrijft het meervoud van index op volgende manier:

indices indexen indexes

Het woord index komt oorspronkelijk niet uit de Nederlandse taal, maar uit het Latijns. Bij leenwoorden die eindigen op -ex krijgt het meervoud vaak -ices.

Etymologie

Het woord index komt uit het Latijns en heeft in het Latijns de betekenissen aanwijzer, wijsvinger, opschrift, korte inhoud, lijst, catalogus. Het woord stam af van indicere wat is opgebouwd uit in (aan, naar) en dicere (zeggen).