Meervoud industrie

Hoe schrijf je het meervoud van industrie? Is het industrieën of industriën? Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

industrieën industriën

Industrie heeft een meervoudsvorm die op -en eindigt. Wanneer in het enkelvoud de klemtoon op de lettergreep met -ie valt gebruiken we bij het meervoud een extra met puntjes (trema). Dit doen we om te voorkomen dat de uitspraak van het woord verandert in het meervoud. Soortgelijke voorbeelden zijn genie – genieën, economie – economieën en fantasie – fantasieën.

Herkomst van het woord industrie

Industrie betekent “fabriekswezen, nijverheid”. We hebben het woord overgenomen uit het Frans. Oorspronkelijk komt het van het Latijnse woord industria. Dat betekent “ijver, werkzaamheid”.