Meervoud introductie

Wat is het meervoud van introductie? Is het introducties of introductie’s? Veel mensen twijfelen hierover. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

introducties introductie’s

Introductie heeft een meervoudsvorm die op -s eindigt. Veel Nederlandstalige woorden die in het enkelvoud op -e, -em, -ie, -er, -el, of –en eindigen krijgen in het meervoud een -s achter het woord geplakt. Gebruik van apostrof (‘) is niet nodig, omdat de uitspraak van het woord niet verandert wanneer we de -s direct achter het woord plakken. Soortgelijke voorbeelden zijn protegé – protegés, reserve – reserves en lente – lentes.

Herkomst van het woord introductie

Een introductie is een binnenleiding. We hebben het overgenomen van het Franse woord introduction. Dat is weer afgeleid van het Latijnse woord introductionem. Van introductio. Dat betekent het binnenleiden.