Meervoud jury

Wat is het meervoud van jury? Is het jury’s of juries? Veel mensen twijfelen hierover. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

jury’s jurys juries

Nederlandstalige woorden die in het enkelvoud op -y, -o, -u, -a of -i eindigen krijgen in het meervoud vaak -’s (apostrof) achter het woord geplakt. In de Engelse taal verandert de -y vaak in -ies in het meervoud. Je ziet mensen dit vaak overnemen in het Nederlands, maar dat is niet correct. Soortgelijke voorbeelden zijn pony – pony’s, baby -baby’s en hobby – hobby’s.

Herkomst van het woord jury

Een jury is een beoordelingscommissie. We hebben het woord overgenomen uit de Engelse taal. Het vindt zijn oorsprong in het Latijnse woord iurare. Dat betekent “zweren, onder ede bevestigen”.