Meervoud kaars

Wat is het meervoud van kaars? Is het kaarsen of kaarzen? Veel mensen twijfelen hierover. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

kaarsen kaarzen

Kaars heeft een meervoud die op -en eindigt. Bij de meeste woorden die in het enkelvoud eindigen op een medeklinker gevold door een -s, verandert de -s in een -z. Enkele voorbeelden hiervan zijn beurs – beurzen, hals – halzen en laars – laarzen. Op deze regel zijn echter ook veel uitzondering. Kaars is er daar ook één van. Er zijn helaas geen vaste regels om te bepalen of het meervoud met -s of -z gescheven moet worden. Dit is iets wat je moet leren. Enkele andere voorbeelden van uitzonderingen zijn dans – dansen, mens – mensen en prins – prinsen.

Herkomst van het woord kaars

Een kaars is een meestal ronde staaf van was met een pit van katoen, die wordt gebrand als verlichting. We hebben het woord overgenomen van het Oudhoogduitse kerza. Dat is op zijn beurt terug te leiden naar het Latijnse woord charta. Dat betekent papyrus. Hierbij werden rollen papier in olie gedrenkt en als kaars gebruikt.