Meervoud kalf

Hoe schrijf je het meervoud van kalf? Is het kalven of kalveren? Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

kalveren kalven

Kalveren is een meervoudsvorm die stapelmeervoud wordt genoemd. Bij stapelmeervoud heeft de oorspronkelijke meervoudsvorm nogmaals een meervoudsuitsgang eraan vastgeplakt gekregen. Het meervoud van kalf was vroeger dus kalver. Later is het verandert in kalveren. Andere voorbeelden hiervan zijn lam – lammeren, kind – kinderen en goed – goederen.

Wat is een kalf?

Een kalf is het jong van sommige dieren. Vaak wordt hiermee bedoeld het kalf van een rund of hert.