Meervoud kievit

Wat is het meervoud van kievit? Is het kieviten of kievitten? Veel mensen hebben hier moeite mee. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

kieviten kievitten

Wanneer een zelfstandig naamwoord in het enkelvoud een korte klinker in de laatste lettergreep heeft, verdubbelt de laatste medeklinker in het meervoud. Bijvoorbeeld kat – katten, map – mappen en hok – hokken. Op deze regel is wel een uitzondering. Wanneer het woord eindigt op -el, -em, -en, -er, -es, -et, -ig, -ik, -il of -it en onbeklemtoond is, dan verdubbelt de medeklinker niet. Soortgelijke voorbeelden zijn dreumes – dreumesen, havik – haviken en luiwammes – luiwammesen.

Herkomst van het woord kievit

Een kievit is een weidevogel. We hebben het overgenomen van het Engelse pewit, peewit. Het is een klanknabootsend woord.