Meervoud kind

Hoe schrijf je het meervoud van kind? Is het kinderen of kinden? Lees verder voor uitleg over het juiste antwoord!

De correcte schrijfwijze is:

kinderen kinden

Bij sommige Nederlandstalige woorden eindigt het meervoud op -eren. Bij veel van deze woorden gaat het om de meervoudsvorm met de naam stapelmeervoud. Bij het stapelmeervoud is de oorspronkelijke meervoudsvorm van het woord nogmaals voorzien van een meervoudsuitgang. Vroeger was kinder het meervoud van kind. Later is dit veranderd in kinderen. Andere voorbeelden van stapelmeervoud zijn lam – lammeren en kalf – kalveren.

Herkomst van het woord kind

Kind is een Nederlands woord en betekent jong mens, zoon of dochter.