Meervoud kolonie

Wat is de correcte schrijfwijze voor het meervoud van kolonie? Is het koloniën of kolonieën? Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte meervoudsvorm is:

koloniën kolonieën

Als de klemtoon op de laatste lettergreep valt, wordt er -ën achter het woord geplakt. Dit doen we om de uitspraak te behouden. Bij kolonie is dit niet het geval en komt er bij het meervoud dus geen extra -e. Soortgelijke woorden zijn bacterie – bacteriën en olie – oliën.

Herkomst van het woord kolonie

Een kolonie is een nederzetting in vreemd gebied. Het woord is ontleend aan het Latijnse woord colonia. Dat betekent groep kolonisten, volksplanting.