Meervoud kopie

Hoe schrijf je het meervoud van kopie? Is het kopieën of kopiën? Lees om erachter te komen wat juist is!

De correcte manier van schrijven is:

kopieën kopiën

Het meervoud van kopie is kopieën. Omdat de klemtoon van het woord op de laatse lettergreep valt, verschijnt er een extra e. Dit doen we om de juiste uitspraak van het woord te behouden. Andere voorbeelden hiervan zijn categorie – categorieën en melodie – melodieën.

Oorsprong van het woord kopie

Kopie werd vroeger geschreven als copie. Het woord copie betekende “afschrift, veelvoud”. Dit werd gebruikt door uitgeverijen / boekhandels die kleine oplagen lieten overschrijven door slaven. Het woord copie werd later geschreven als copij en is vervolgens door Franse invloed verandert in kopie.