Meervoud krans

Hoe wordt het meervoud van krans geschreven? Is het kransen of kranzen? Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

kransen kranzen

Bij veel Nederlandstalige woorden die in het enkelvoud eindigen op -s, wordt in het meervoud de -s vervangen door een -z en -en achter het woord geplakt. Op deze regel gelden ook weer uitzonderingen. Krans is één van de uitzonderingen. Andere voorbeelden hiervan zijn paus – pausen, mens – mensen en dans – dansen.

Herkomst van het woord krans

Een krans is een ring van gevlochten bloemen. Het vindt zijn oorsprong in het oudhoogduitse woord kranz. Dat betekent “ronde om het hoofd gewonden hoofdtooi”.