Meervoud lam

Hoe schrijf je het meervoud van lam? Is het lammeren of lammen? Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

lammeren lammen

Sommige woorden in de Nederlandse taal eindigen op -eren. Dit komt vooral voor bij woorden met een stapelmeervoud. Het stapelmeervoud is een meervoudsvorm die ontstaan is, nadat de oorspronkelijke meervoudsvorm nogmaals voorzien werd van een meervoudsuitgang. Andere voorbeelden hiervan zijn: kind – kinderen, ei – eieren, kalf – kalveren en goed – goederen.

Wat is een lam?

Een lam is een jong schaap.