Meervoud melodie

Wat is de correcte manier van schrijven voor het meervoud van melodie? Is het melodieën of melodiën? Veel mensen hebben hier moeite mee. Lees verder voor het annwoord!

De correcte manier van schrijven is:

melodieën melodiën

Bij woorden die eindigen op -ie krijgt het meervoud -n of -en. Wanneer de klemtoon op de laatste lettergreep valt komt er een extra -en aanvast om de klank van het woord te behouden. Andere voorbeelden hiervan zijn kopie – kopieën, categorie – categorieën en knie – knieën.

Herkomst van het woord melodie

Melodie betekent wijsje en komt oorspronkelijk van het Griekse woord melōidia. Dat woord is opgebouwd uit melos (lied, melodie) en aoidè (gezang, lied).