Meervoud menu

Hoe schrijf je het meervoud van menu? Is het menu’s of menus? Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte manier van schrijven is:

menu’s menus

Het Engelse meervoud van menu is menus. In het Nederlands maken we echter gebruik van een ‘ (apostrof). Dit doen we zodat de uitspraak van het woord behouden blijft als we de meervoudsvorm gebruiken. Andere voorbeelden hiervan zijn radio – radio’s, taxi – taxi’s en oma – oma’s.

Herkomst van het woord menu

Het woord menu heeft meerdere betekenissen. Wanneer we spreken over een “spijskaart, opgave van gerechten”, dan hebben we het woord overgenomen uit het Frans. De andere variant met de betekenis “lijst van keuzemogelijkheden op een computer” is overgenomen uit het Engels.