Meervoud methode

Hoe wordt het meervoud van methode geschreven? Is het methoden of methodes? Veel mensen twijfelen hierover. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

Het woord heeft twee correcte schrijfwijzen:

methodes methoden

Veel Nederlandstalige woorden die op -e eindigen hebben zowel een meervoud die eindigt op -s als op -n. Welke variant je gebruikt maakt dan niet uit. Meervoud op -s wordt als informeler gezien en ook minder vaak gebruikt. Soortgelijke voorbeelden zijn diagnose, type en fase.

Herkomst van het woord methode

Een methode is een vaste manier van handelen. We hebben het woord overgenomen vanuit het Frans. Oorspronkelijk komt het van het Griekse woord methodos. Dat betekent “het naspeuren, wetenschappelijke methode”.