Meervoud monnik

Wat is het meervoud van monnik? Is het monniken of monnikken? Veel mensen twijfelen hierover. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

monniken monnikken

Monnik heeft een meervoudsvorm die op -en eindigt. Woorden met een korte klank en een medeklinker op het eind krijgen normaal gezien een dubbele medeklinker bij het meervoud. Bijvoorbeeld kat – katten, kop – koppen en zak – zakken. Wanneer het enkelvoud eindigt op -el, -em, -en, -er, -es, -et, -ig, -ik, -il of -it en onbeklemtoond is dan vervalt deze dubbele medeklinker. Soortgelijke voorbeelden hiervan zijn kievit – kieviten, dreumes – dreumesen en havik – haviken.

Herkomst van het woord monnik

Een monnik is een mannelijke kloosterling. Het woord is ontleend aan het Latijnse monicus (monnik). Dat is op zijn beurt weer ontleend aan het Griekse monakhós. Dat betekent “alleen, op zichzelf”.