Meervoud notaris

Hoe wordt het meervoud van notaris geschreven? Veel mensen twijfelen over de manier van schrijven. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

notarissen notarisen

Bij veel Nederlandstalige woorden die eindigen op een medeklinker en een korte klank, krijgt het meervoud twee medeklinkers. De laatste letter wordt dus verdubbeld en er wordt -en achter geplakt. Soortgelijke voorbeelden zijn cursus – cursussen, virus – virussen en quiz – quizzen.

Herkomst van het woord notaris

Een notaris is een openbaar ambtenaar. Het vindt zijn oorsprong in het Latijnse woord notarius. Dat betekent “stenograaf, schrijver, secretaris”.