Meervoud paus

Hoe wordt het meervoud van paus geschreven? Is het pausen of pauzen? Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

Er is maar één correcte schrijfwijze, namelijk:

pausen pausen

Bij veel Nederlandse woorden die eindigen op -s wordt deze vervangen door een -z. Denk hierbij bijvoorbeeld aan muis – muizen, beurs – beurzen en doos – dozen. Op deze regel zijn ook weer uitzonderingen. Een van deze uitzonderingen zijn woorden die niet hun oorsprong hebben in de Germaanse taal. Paus is een woord dat oorspronkelijk uit de Griekse taal komt. Het valt dus onder deze uitzonderingsregel. Andere voorbeelden hiervan zijn kaars – kaarsen en dans – dansen.

Herkomst van het woord paus

De paus is de hoofd van de rooms-katholieke kerk. Het komt oorspronkelijk van het Griekse woord papâs.