Meervoud populatie

Wat is het meervoud van populatie? Is het populaties, populatie’s of populatieën? Veel mensen twijfelen over het goede antwoord. Lees verder om erachter te komen wat juist is!

De correcte schrijfwijze is:

populaties populatie’s populatieën

Populatie heeft een meervoudsvorm die op -s eindigt. Bij veel Nederlandstalige woorden die in het enkelvoud eindigen op -e, -em, -ie, -er, -el, of –en, wordt er in het meervoud een -s gebruikt. De -s kan direct achter het woord geplakt worden, omdat de uitspraak daarmee niet verandert. We maken alleen gebruik van een apostrof of trema om te voorkomen dat de uitspraak van het woord verandert in het meervoud. Soortgelijke woorden zijn introductie – introducties, protegé – protegés en reserve – reserves.

Herkomst van het woord populatie

Populatie is een ander woord voor bevolking of groep soortgenoten. We hebben het overgenomen uit de Franse taal. Van het woord population. Het is nog verder terug te leiden naar het Latijnse populationem. Van populus. Dat betekent volk.