Meervoud protegé

Wat is het meervoud van protegé? Is het protegés of protegé’s? Veel mensen hebben hier moeite mee. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

protegés protegé’s protegées

Bij woorden die in het enkelvoud eindigen op een klinker wordt bij de meervoudsvorm vaak ‘s (apostrof s) achter het woord geplakt. Bijvoorbeeld auto – auto’s of accu – accu’s. Dit doen we, zodat de lange klank van de klinker niet verloren gaat. Bij woorden die eindigen op (accent aigu) is dat echter niet nodig. De accent aigu zorgt ervoor dat de uitspraak hetzelfde blijft. Soortgelijke voorbeelden zijn café – cafés en saté – satés.

Herkomst van het woord protegé

Protégé is een ander woord voor beschermeling. We hebben het overgenomen uit de Franse taal. Het is terug te leiden naar het Latijnse protegere. Dat betekent beschermen.