Meervoud quiz

Hoe schrijf je het meervoud van quiz? Is het quizzen of quizen? Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

Het meervoud van quiz is:

quizzen quizen kwissen

Wanneer een Nederlandstalig woord eindigt op een medeklinker én een korte klank heeft, wordt bij het meervoud de medeklinker vaak verdubbeld. Twee andere voorbeelden hiervan zijn virus – virussen, cursus – cursussen en kat – katten.

Herkomst van het woord quiz

Een quiz is een vraag- en antwoordspel en is overgenomen vanuit de Engelse taal.