Meervoud reserve

Wat is het meervoud van reserve? Is het reserves of reserven? Veel mensen hebben hier moeite mee. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

reserves reserven

Veel Nederlandstalige woorden die in het enkelvoud op een -e eindigen hebben meerdere meervoudsvormen. Meestal is er een meervoudsvorm op -en en één eindigend op -s. Bij reserve is dat echter niet het geval. Het enige juiste meervoud is reserves. Soortgelijke voorbeelden zijn lente – lentes, interesse – interesses en mode – modes.

Herkomst van het woord reserve

Reserve is een ander woord voor “noodvoorraad, voorbehoud, terughoudendheid of invaller”. We hebben het woord ontleend aan het Franse réserve. Dat is een afleiding van réserver. Dat betekent “bewaren, apart houden, uitzonderen”.