Meervoud restaurant

Hoe schrijf je het meervoud van restaurant? Is het restaurants of restauranten? Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

restaurants restauranten

Nederlandstalige Woorden die op twee medeklinkers eindigen krijgen vaak in het meervoud -en achter het woord geplakt. Restaurant is een uitzondering op deze regel. Restaurant is een Frans leenwoord die in het Franse meervoud op -s eindigt. Dit meervoud is in het Nederlands overgenomen.

Herkomst van het woord restaurant

Een restaurant is een openbaar eethuis. We hebben het woord overgenomen uit het Frans.