Meervoud romanticus

Wat is het meervoud van romanticus? Is het romanticussen of romantici? Veel mensen twijfelen hierover. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

romantici romanticussen

Romanticus is een leenwoord overgenomen uit de Duitse taal. Bij veel van dit soort leenwoorden heb je meer dan één meervoudsvorm. Namelijk het oorspronkelijk meervoud en daarnaast ook de vernederlandste variant. Woorden die in het enkelvoud op -icus eindigen zijn hier echter een uitzondering op. Deze woorden hebben maar één meervoud, eindigend op -ici. Soortgelijke voorbeelden zijn criticus – critici, historicus – historici en politicus – politici.

Herkomst van het woord romanticus

Een romanticus is een romantisch iemand. We hebben het woord overgenomen uit de Duitse taal. Het is nog verder terug te leiden naar het Engelse woord romantic.