Meervoud stad

Hoe schrijf je het meervoud van stad? Sommige mensen blijken hier toch nog moeite mee te hebben. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte manier van schrijven is:

steden staden

In het Nederlands krijgen de meeste meervoudsvormen alleen -en of -s achter het woord geplakt. In het Duits verandert de klinker van het woord in het meervoud vaak. Er komt dan een umlaut bij. Bij sommige Nederlandse worden verandert de de klinker van het woord ook. Stad is hier een voorbeeld van. Soortgelijke voorbeelden zijn schip – schepen en lid – leden.

Wat is een stad?

Een stad is een uitgebreid, samenhangend geheel van huizen en gebouwen.