Meervoud tableau

Wat is het meervoud van tableau? Is het tableaus of tableau’s? Veel mensen twijfelen over de juiste manier van schrijven. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

tableaus tableau’s

Tableau heeft een meervoudsvorm zie op -s eindigt. Er wordt in dit geval geen gebruikt gemaakt van een apostrof (‘). Je gebruikt een apostrof wanneer de uitspraak van het woord verandert als je de -s er direct achter zou plakken. Bij tableau is dat dus niet het geval. Soortgelijke voorbeelden zijn niveau – niveaus, cadeau – cadeaus en bureau – bureaus.

Herkomst van het woord tableau

Tableau is een ander woord voor tafereel, plaat, lijst. We hebben het woord overgenomen uit de Franse taal. Het is terug te leiden naar het Latijnse woord tabula. Dat betekent plank, schrijftafeltje.